• banner

Wynagrodzenie

Sposób wynagradzania ustalany jest każdorazowo, w uzgodnieniu z Klientem, w zależności od charakteru sprawy, jej specyfiki, przewidywanego nakładu pracy oraz miejsca świadczenia pomocy prawnej.

Kancelaria stosuje cztery systemy rozliczeń:

  • wynagrodzenie z góry w ustalonej kwocie, za całościowe zrealizowanie zleconego zadania,
  • wynagrodzenie ryczałtowe – cechujące się stałą stawką za miesiąc obsługi prawnej uzgodnioną przez strony,
  • wynagrodzenie w oparciu o stawkę godzinną –określone w oparciu o liczbę godzin poświęconych przez prawnika na wykonanie zlecenia,
  • wynagrodzenie z premią za sukces – polegające na tym, że elementem wynagrodzenia oprócz wynagrodzenia  podstawowego może być premia za wynik sprawy.

Para