• banner

Formy współpracy

W ramach swojej działalności Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów poprzez:

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • przygotowywanie i opiniowanie projektów umów,
  • reprezentację Klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi oraz organami administracji publicznej,
  • stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych,
  • uczestniczenie w negocjacjach.

Help, hand, partnership.